Is mijn Kobutan een wapen?

In de Nederlandse wet zijn een aantal zaken geregeld wat betreft wapengebruik van burgers. De Kobutan staat woordelijk nergens vermeld in de Wet Wapens en Munitie, maar kan onder bepaalde omstandigheden wel vallen onder categorie 4 van die wet.

Categorie 4 wapens zijn voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheid waaronder ze worden aangetroffen, redelijkerwijs mag worden aangenomen dat ze voor geen ander doel bestemd zijn dan om letsel aan te brengen, of met letsel te dreigen.

Voor de duidelijkheid, het volgende voorbeeld:
Je mag een bezemsteel in huis hebben, ermee over straat lopen, maar als je deel uitmaakt van een groep voetbalsupporters kan de bezemsteel worden aangemerkt als een wapen in de zin van de Wet Wapens en Munitie.

> volgendevolgende